ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρία EMKA HELLAS ιδρύθηκε το 1994 και εδρεύει στον Πειραιά.


Διαθέτει, αποθηκεύει, εμπορεύεται και είναι υπεύθυνη για τη διανομή των προϊόντων του οίκου EMKA Gmbh & Co KG και άλλων οίκων σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκανικές χώρες.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οικονομικά Στοιχεία 2022

Οικονομικές Καταστάσεις 2021

Οικονομικές Καταστάσεις 2020

Αποτελέσματα χρήσης 2019

Ισολογισμός 2019

Αποτελέσματα χρήσης 2018

Ισολογισμός 2018

Ισολογισμός 2017 ΗΜ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 31/7/2018

Ισολογισμός 2016