ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρία EMKA HELLAS ιδρύθηκε το 1994 και εδρεύει στον Πειραιά.


Διαθέτει, αποθηκεύει, εμπορεύεται και είναι υπεύθυνη για τη διανομή των προϊόντων του οίκου EMKA Gmbh & Co KG και άλλων οίκων σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκανικές χώρες.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αποτελέσματα χρήσης 2019

Ισολογισμός 2019

Αποτελέσματα χρήσης 2018

Ισολογισμός 2018

Ισολογισμός 2017 ΗΜ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 31/7/2018

Ισολογισμός 2016